Leerlingenzorg

Kinderen komen op school om zich te ontwikkelen en om te leren. Dat moet zo goed mogelijk gaan. Daar waar het even iets minder gaat of daar waar wij zien dat uw kind onvoldoende uitdaging heeft, bieden wij extra zorg.

Hiervoor is het heel belangrijk dat de leerkracht frequent zicht heeft op de ontwikkelingen van uw kind, zodat ze tijdig en adequaat kan bijsturen. Door het jaar heen hebben wij een doordacht schema van observaties en metingen. Deze observaties en metingen bestaan uit beproefde, zoveel mogelijk objectieve, instrumenten.

Dit “bijsturen” wordt door de leerkracht vastgelegd in een handelingsplan, welke elke 6 weken wordt geĆ«valueerd. Over elke leerling heeft de leerkracht overleg met onze interne begeleidster. Zij bewaakt en coƶrdineert ons gehele zorgsysteem en zorgt ervoor dat deze leerlingen ook in hun zorg een doorgaande leerlijn van groep 1 t/m 8 hebben. Van iedere leerling wordt gedurende zijn of haar schoolloopbaan een dossier bijgehouden in een afgesloten kast. In dit dossier archiveren wij de inschrijfgegevens, observatieverslagen, rapporten, toetsgegevens en andere relevante gegevens. Ouders kunnen inzage krijgen in het dossier van hun kind, u kunt hiervoor een afspraak maken bij onze interne begeleidster.

Krugerstee

Westerenkweg 23
8172 VT Vaassen

telefoon:
0578-572546

e-mail:
info@krugerstee.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep