Team

Het team van De Krugerstee bestaat uit een clusterdirecteur, een locatiedirecteur, leerkrachten, een intern begeleider (IB’er), een ICT-coördinator, een administratief medewerker en een conciërge.

Groep Leerkracht Opmerkingen
 Groep 1/2A

Fleur Kraaijkamp

Chantal Lieskamp

 maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag

woensdag

 Groep 1/2B Anneleine Burgers
Natascha Kers
 maandag, dinsdag, woensdag
donderdag, vrijdag
 Groep 3 Marian Hollander
Linda Rodijk
 maandag, dinsdag, woensdag
donderdag, vrijdag
 Groep 4 Irma Koelstra
Linda Rodijk
 maandag, woensdag, donderdag, vrijdag
dinsdag
 Groep 5 Cisca van Bussel
Anneke Molenkamp
 maandag, dinsdag, woensdag,
donderdag, vrijdag
 Groep 6 Linda Rodijk
Lia van Tiggelen
 maandag,
dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag
 Groep 7  Lisanne van Silfhout  maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag
 Groep 8 Edwin Bos
Ellen Scholten
 maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag
woensdag
  • Administratief medewerkster: Esther Robbertsen (aanwezig op woensdag)
  • Intern begeleider: Natalie Liebrechts (woensdag , donderdag   en vrijdag aanwezig voor IB-taken)
  • Locatiedirecteur: Marije Beekman (maandag, dinsdag, woensdag, donderdag)
  • Clusterdirecteur: Anita Kroonen (afwisselend aanwezig)

Algemeen

Beleid van onze school is maximaal twee leerkrachten per klas. Leerlingen en ouders hebben voornamelijk contact met hun juf of meester, die verzorgt de lessen en staat altijd klaar voor de kinderen en hun ouders. De intern begeleider bewaakt de zorgstructuur van de school en coacht de leerkrachten bij de speciale leerlingenzorg. Onze ICT-coördinator helpt ons bij te blijven in de snel groeiende mogelijkheden die ICT ons biedt.

Schoolleiding

De dagelijkse leiding ligt in handen van Marije Beekman (locatiedirecteur van De Krugerstee).
Anita Kroonen (clusterdirecteur) is eindverantwoordelijk voor drie scholen, waaronder De Krugerstee.

Stagiairs

Bij ons op school geven we studenten van de pabo de gelegenheid de praktische opdrachten van hun studie uit te voeren. Pabostudenten worden opgeleid tot leerkracht basisonderwijs. De student loopt hiervoor een bepaalde periode mee met een leerkracht. De groepsleerkracht is verantwoordelijk voor wat er in de klas gebeurt. Vierdejaars studenten kunnen bij ons op school een LIO-stage doen. Na een inwerkperiode zal de student zelfstandig voor de klas staan. De student zal hierbij gecoacht worden door een leerkracht.
Ook hebben we regelmatig stagiairs die een opleiding tot onderwijsassistent of klassenassistent doen.

Vervanging

Als een leerkracht door ziekte of verlof niet op school is, zorgt de schoolleiding voor vervanging. Mocht het niet lukken een vervanger te regelen, dan proberen we binnen het team een oplossing te vinden, bijvoorbeeld door leerlingen te verdelen over diverse klassen. In een uiterst geval kan het zijn dat we genoodzaakt zijn leerlingen vrij te geven. U krijgt daar dan altijd van tevoren bericht over.

Krugerstee

Westerenkweg 23
8172 VT Vaassen

telefoon:
0578-572546

e-mail:
info@krugerstee.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep