Team

Het team van De Krugerstee bestaat uit een clusterdirecteur, een locatiedirecteur, leerkrachten, een intern begeleider (IB’er), een ICT-coördinator, een administratief medewerker en een conciërge.

Groep Leerkracht Opmerkingen

 

Groep 1/2A

Kim van Ommen

Natascha Kers

maandag, dinsdag, woensdag

donderdag, vrijdag

 

Groep 1/2B

Anneleine Burgers

Elian van Eendenburg

maandag, dinsdag, woensdag

donderdag, vrijdag

 

Groep 3

 

Linda Rodijk

 

maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag

 

Groep 4

 

Tessa Koot

 

maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag

 

Groep 5

 

Cisca van Bussel

 

maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag

 

Groep 6

Chantal Lieskamp

Karin Proper

maandag, dinsdag

woensdag, donderdag, vrijdag

 

Groep 7

 

Lisanne van Silfhout

 

maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag

 

Groep 8

Mellody Alberts

Seher Özcan Dogan

 

maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag

  • Administratief medewerkster: Esther Robbertsen (aanwezig op woensdag)
  • Intern begeleider: Ester Schrijver (woensdag en vrijdag aanwezig voor IB-taken)
  • Locatiedirecteur: Marije Beekman (maandag, dinsdag, woensdag, donderdag)
  • Clusterdirecteur: Anita Kroonen (afwisselend aanwezig)

Algemeen

Beleid van onze school is maximaal twee leerkrachten per klas. Leerlingen en ouders hebben voornamelijk contact met hun juf of meester, die verzorgt de lessen en staat altijd klaar voor de kinderen en hun ouders. De intern begeleider bewaakt de zorgstructuur van de school en coacht de leerkrachten bij de speciale leerlingenzorg. Onze ICT-coördinator helpt ons bij te blijven in de snel groeiende mogelijkheden die ICT ons biedt.

Schoolleiding

De dagelijkse leiding ligt in handen van Marije Beekman (locatiedirecteur van De Krugerstee).
Anita Kroonen (clusterdirecteur) is eindverantwoordelijk voor drie scholen, waaronder De Krugerstee.

Stagiairs

Bij ons op school geven we studenten van de pabo de gelegenheid de praktische opdrachten van hun studie uit te voeren. Pabostudenten worden opgeleid tot leerkracht basisonderwijs. De student loopt hiervoor een bepaalde periode mee met een leerkracht. De groepsleerkracht is verantwoordelijk voor wat er in de klas gebeurt. Vierdejaars studenten kunnen bij ons op school een LIO-stage doen. Na een inwerkperiode zal de student zelfstandig voor de klas staan. De student zal hierbij gecoacht worden door een leerkracht.
Ook hebben we regelmatig stagiairs die een opleiding tot onderwijsassistent of klassenassistent doen.

Vervanging

Als een leerkracht door ziekte of verlof niet op school is, zorgt de schoolleiding voor vervanging. Mocht het niet lukken een vervanger te regelen, dan proberen we binnen het team een oplossing te vinden, bijvoorbeeld door leerlingen te verdelen over diverse klassen. In een uiterst geval kan het zijn dat we genoodzaakt zijn leerlingen vrij te geven. U krijgt daar dan altijd van tevoren bericht over.

Krugerstee

Westerenkweg 23
8172 VT Vaassen

telefoon:
0578-572546

e-mail:
info@krugerstee.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep