MR

De medezeggenschapsraad van De Krugerstee (hierna: MR) behartigt de belangen van de kinderen, de ouders en het personeel.

In de medezeggenschapsraad zijn de ouders en het personeel vertegenwoordigd. Leden van de raad worden voor twee jaar benoemd. De medezeggenschapsraad praat mee, geeft advies en beslist mee over zaken die de school aangaan. De vergaderingen zijn openbaar, u bent daar van harte welkom!

U kunt onze MR bereiken via e-mailadres: mr@krugerstee.nl

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)

De MR van De Krugerstee is ook vertegenwoordigd in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van de Veluwse Onderwijsgroep.

Namens iedere school binnen de stichting kan een persoon deelnemen aan de vergaderingen van de GMR. Dat kan een ouder of een leerkracht zijn. Zo kan de MR zich op stichtingsniveau laten informeren over wat er speelt en wat daarvan betrekking heeft op onze school.

Krugerstee

Westerenkweg 23
8172 VT Vaassen

telefoon:
0578-572546

e-mail:
info@krugerstee.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep