Groep 1-2 b

Welkom in groep 1-2!

We hebben twee vaste groepen 1-2 op de Krugerstee en afhankelijk van het aantal leerlingen kan er een derde groep gevormd worden om het leerlingenaantal per groep te beperken.

Kinderen mogen vanaf 8.20 uur de klas in, meestal staat er dan een inloop klaar. De kinderen spelen tot half 9 met de ouders met het materiaal dat klaar staat. Op een schooldag hebben we taal, rekenen en andere lesjes in de grote of kleine kring. Kanjertraining om kinderen te laten kijken naar hun eigen gedrag, Engels, maar ook creatieve onderdelen als muziek, drama, knutselen en andere dingen. Logo 3000 is een nieuwe woordenschat methode die de kinderen vele nieuwe woorden leren. Door middel van leerlijnen houden we bij waar de kinderen zitten in hun ontwikkeling waardoor we op niveau kinderen verder uit kunnen dagen en begeleiden.

Voor kleuters is het spelend leren erg belangrijk. Dit doen ze eigenlijk de hele dag door. Door spel situaties, materiaal en een leerrijke omgeving aan te bieden, kunnen de kinderen door middel van spel ervaringen opdoen, ontdekken en zo leren.

Groetjes juf Anneleine, Bibiane, Kim en Elian

De Krugerstee

Potgieterstraat 20
8172 XC Vaassen

telefoon:
0578-572546

e-mail:
info@krugerstee.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep