Groep 4

Informatieboekje groep 4

Welkom in groep 4!

In groep 4 staat het maken van heel veel leeskilometers centraal. We lezen, lezen, lezen en nog eens lezen. We doen dit op veel verschillende manieren om het lezen zo leuk mogelijk te houden bijv. met een leescircuit, race lezen, dmt oefenbladen, lezen met hulpouders, lezen met een zandloper, vrij lezen, connect vloeiend lezen enzovoorts.

Verder breiden we natuurlijk de leerstof uit waarvan de basis in groep 3 is gelegd. Zo leren de kinderen bijvoorbeeld rekenen tot 100, de eerste tafelsommen, het schrijven van hoofdletters en gaan ze voor het eerst met een pen schrijven. Er wordt veel aandacht gegeven aan de zelfstandigheid van de kinderen en leren hoe ze zelfstandig dingen kunnen aanpakken en oplossen. Tijdens de reken- en taallessen werken de kinderen voor het eerst op een Snappet!

De kinderen werken tijdens deze lessen niet meer in een schrift maar maken de opgaven tijdens het zelfstandig werken op een tablet. Ze zien daardoor meteen of hij/zij de opgave goed of fout heeft gemaakt. Is het fout? Dan kan het kind de opdracht meteen verbeteren. Dit is een enorm voordeel: niet meer wachten tot de leerkracht de antwoorden heeft nagekeken, maar direct zien of je het goed of fout doet. Als de leerling een opdracht goed maakt, is de volgende opdracht iets moeilijker. Als een leerling het fout heeft, wordt de volgende opdracht iets makkelijker. Zo werkt iedereen op zijn eigen niveau en blijft ieder kind gemotiveerd om verder te gaan met oefenen. Als de kinderen klaar zijn met de opdrachten van de les kunnen ze aan ‘individuele doelen’ werken die de leerkracht voor de kinderen klaar zet onder het kopje “werkpakketten”.

Verder kan de leerkracht via de computer zien hoe de opdrachten worden gemaakt en kan daardoor gericht individuele hulp bieden aan kinderen die vastlopen met de leerstof. Stel dat er een bepaalde opdracht door veel kinderen fout wordt gemaakt, kan de leerkracht hier gelijk op inhaken tijdens de les.

We hebben er bewust voor gekozen om niet alle lessen m.b.v. een Snappet te geven omdat de fijne motoriek van de kinderen nog aan het ontwikkelen is. Het schrijfonderwijs is nog erg belangrijk in groep 4. We schrijven daarom dagelijks tijdens de spelling- en schrijflessen gewoon op papier.

Groetjes juf Linda, Natascha en Tessa

De Krugerstee

Potgieterstraat 20
8172 XC Vaassen

telefoon:
0578-572546

e-mail:
info@krugerstee.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep