Groep 7

Informatie boekje groep 7

Welkom op de pagina van groep 7.

Groep 7 is een schooljaar waarbij je nog heel veel nieuwe stof leert. Zo gaan we aan de slag met breuken bij rekenen, leer je werkwoorden vervoegen bij spelling en zinsontleding bij taal. Ook ga je je al langzaam voorbereiden op de middelbare school en krijg je aan het einde van het schooljaar al een preadvies. We werken met een weektaak en oefenen het inplannen van huiswerk en toetsen. Belangrijk om straks ook te kunnen als je de basisschool gaat verlaten.

Groep 7 staat ook in het teken van het verkeersexamen. Dit examen bestaat uit een theorie-examen en een praktijkexamen. Bij het theorie-examen krijg je allemaal vragen over de verkeersregels. Tijdens het praktijk examen fietst je door Vaassen en is het belangrijk dat je laat zien dat je de regels zoals hand uitsteken, uitkijken en voorrang geven / krijgen goed toepast.

Groetjes juf Barbara en Charlotte

De Krugerstee

Potgieterstraat 20
8172 XC Vaassen

telefoon:
0578-572546

e-mail:
info@krugerstee.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep