Leerlingenzorg

Kinderen komen op school om zich te ontwikkelen en om te leren. Dat moet zo goed mogelijk gaan. Daar waar het even iets minder gaat of daar waar wij zien dat uw kind onvoldoende uitdaging heeft, bieden wij extra zorg.

Hiervoor is het heel belangrijk dat de leerkracht frequent zicht heeft op de ontwikkelingen van uw kind, zodat ze tijdig en adequaat kan bijsturen. Door het jaar heen hebben wij een doordacht schema van observaties en metingen, bestaande uit beproefde, zoveel mogelijk objectieve, instrumenten.

Dit bijsturen wordt door de leerkracht vastgelegd in een handelingsplan, dat elke zes weken wordt geëvalueerd. Over elke leerling heeft de leerkracht overleg met onze intern begeleidster. Zij bewaakt en coördineert ons gehele zorgsysteem en zorgt ervoor dat leerlingen ook in hun zorg een doorgaande leerlijn van groep 1 t/m 8 hebben. Van iedere leerling wordt gedurende zijn of haar schoolloopbaan een dossier bijgehouden in een afgesloten kast. In dit dossier archiveren wij de inschrijfgegevens, observatieverslagen, rapporten, toetsgegevens en andere relevante gegevens. Ouders kunnen inzage krijgen in het dossier van hun kind. U kunt hiervoor een afspraak maken bij onze intern begeleidster.

De Krugerstee

Potgieterstraat 20
8172 XC Vaassen

telefoon:
0578-572546

e-mail:
info@krugerstee.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep