Onze speerpunten

Goed onderwijs voor ieder kind!

De Krugerstee kenmerkt zich als een basisschool waar goed onderwijs wordt gegeven dat past bij het individuele kind. Niet ieder kind ontwikkelt zich op dezelfde wijze. Door goed naar het kind te kijken en gepast werk aan te bieden, dagen wij kinderen uit het beste uit zichzelf te halen.

Ieder kind is een kanjer!

Voorop staat dat ieder kind met veel plezier naar school gaat. Wij leren de kinderen oog te hebben voor elkaar. Dit komt speciaal aan bod tijdens de Kanjertraining. Tijdens deze lessen staat centraal dat iedereen een eigen mening, wensen en gevoelens heeft. Op De Krugerstee is ieder kind een kanjer!

Sportieve school

Wij willen leerlingen meegeven dat bewegen gezond en vooral ook erg leuk is! Daarom geven wij gymnastiek zowel binnen als buiten (bij mooi weer), bewegen we op muziek, doen we mee aan sportdagen en bieden we schoolzwemmen aan.
Daarnaast hebben wij veel buitenschoolse sportactiviteiten. Wij werken samen met Cultuurplein Noord Veluwe, dat verschillende leuke en betaalbare workshops aanbiedt bij ons op school. 
Ook werken wij samen met buurtsportcoaches! Het team van buurtsportcoaches verzorgt pauzeactiviteiten, kennismakingslessen en aanvullende sport- en gezondheidsactiviteiten in samenwerking met onze school.

Toekomstgericht onderwijs

De wereld is behoorlijk veranderd in de afgelopen jaren en heeft zich ontwikkeld van een industriële naar een kennis- en netwerksamenleving. Om succesvol samen te werken en te leven in deze samenleving, zijn andere (nieuwe) competenties nodig dan voorheen: de zogenaamde 21e eeuw competenties of 21st century skills. We willen daar met ons onderwijs op inspelen. De vaardigheden samenwerken, probleemoplossend vermogen, sociale en culturele vaardigheden, communiceren, kritisch denken, creativiteit en ICT-geletterdheid oefenen we met onze leerlingen. Taal en rekenen vormen de basis; verder willen we deze vaardigheden, skills, inzetten om uiteindelijk te bereiken dat kinderen betrokken, nieuwsgierig en ondernemend worden. De vaardigheden zijn vooral goed zichtbaar als kinderen binnen een project of thema aan het werk zijn; als ze samen op zoek zijn naar informatie en die informatie op een creatieve manier kunnen presenteren aan de anderen. Zo leren we met en van elkaar!

ICT

De mogelijkheden van ICT in het onderwijs worden steeds groter en interessanter. Dat is de reden dat wij alle leerlingen vertrouwd maken met ICT. Dat begint al bij de allerjongste leerlingen. In de onderbouw werken de kinderen met Beebots. Dit zijn kleine robotjes in de vorm van een bij. Beebots leggen de route af die de kinderen programmeren om bij een goed antwoord te komen. De kinderen maken op deze manier kennis met het programmeren. In de bovenbouwgroepen gaan de kinderen hiermee verder door te werken met diverse programmeerprogramma’s.

Engels vanaf groep 1

De Engelse taal is niet meer weg te denken uit onze huidige maatschappij. Het Engels komt steeds vaker voor in het dagelijks leven en wordt ook vaak als voertaal gebruikt in het bedrijfsleven en bij vervolgopleidingen. Om kinderen hier goed op voor te bereiden, krijgen ze bij ons op school Engelse les vanaf groep 1. Spelenderwijs maken de jongste kinderen kennis met de Engelse taal. Door op jonge leeftijd een tweede taal te leren, ontwikkelen kinderen hun taalgevoel beter. Dit komt met name het Nederlands ten goede en daarmee alle andere vakken.

Coöperatief leren

Wij werken sinds een aantal jaren ook veel met coöperatieve werkvormen in de klas. Dit coöperatief leren doen wij onder andere omdat we merken dat de kinderen op deze manier beter leren samen te werken. Ook maakt het onderwijs een stuk leuker! Alle leerkrachten bij ons op school hebben een training gevolgd, zodat het in elke klas kan worden toegepast. Dit coöperatief leren is een lestechniek die de leerkracht in staat stelt meer interactie te krijgen in de klas. Deze interactie bevordert de taalontwikkeling van leerlingen en sluit goed aan bij de onderwijsbehoefte van een kind. Daarnaast werkt het bijzonder motiverend, zowel voor de kinderen als voor de leerkrachten.

De Krugerstee

Potgieterstraat 20
8172 XC Vaassen

telefoon:
0578-572546

e-mail:
info@krugerstee.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep