Identiteit

De scholen van de Veluwse Onderwijsgroep zijn allen open katholieke scholen, die uitgaan van en geïnspireerd worden door de christelijk-katholieke traditie van onze samenleving.

Wij staan nadrukkelijk open voor iedereen die onze uitgangspunten wil onderschrijven. Er is ruimte voor andere geloofsovertuigingen en voor mensen die kennis willen maken met onze overtuiging. Concreet betekent dit dat wij zorgvuldig omgaan met het geloof en met de daaruitvolgende opvattingen over de waarden en normen. Identiteit is voor ons een vertrekpunt, geen eindpunt. Onze scholen besteden aandacht aan de Bijbel, zonder daar evangeliserend of diskwalificerend mee om te gaan. Uiteindelijke keuzes worden naar onze overtuiging gemaakt door de ouders en hun kind(eren), niet door de school.

Christelijke feesten

Wij vieren de christelijke feesten bij ons op school op een fijne manier. Zo wordt er vóór de kerst altijd aandacht besteed aan de adventperiode. Tijdens deze periode hebben we adventvieringen en een project, waarbij we een goed doel steunen. Natuurlijk hebben we elk jaar een kerstviering, die deels met ouders gehouden wordt. Ook hebben wij elk jaar een paasviering met de kinderen. We besteden hierbij ook aandacht aan de dagen vóór Pasen (Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag) en wat er na Pasen komt (Hemelvaart en Pinksteren).

Hemel en aarde

We maken gebruik van een methode voor catechese. Deze methode heet ‘Hemel en aarde’ en gaat in op verschillende aspecten van het geloof. De onderwerpen zijn erg uiteenlopend en geven daardoor soms ook een verrassende kijk op bepaalde zaken. Verder wordt er in de meeste klassen aan het begin van de ochtend gebeden en ook tijdens het overblijven wordt dit gedaan. We gaan ervan uit dat ieder kind hier respectvol mee omgaat.

De Krugerstee

Potgieterstraat 20
8172 XC Vaassen

telefoon:
0578-572546

e-mail:
info@krugerstee.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep