Missie & visie

Missie

Op De Krugerstee willen wij dat ieder kind zich thuis voelt. Ieder kind is uniek en heeft potentie. Daarom houden we rekening met de verschillen tussen kinderen. In ons onderwijs streven we naar uitdagend onderwijs en eigenaarschap van het eigen leerproces en naar verantwoordelijkheid voor de eigen ontwikkeling zodat de mogelijkheden van kinderen en leerkrachten tot hun recht komen. We willen dat kinderen de kracht van het eigen kunnen ervaren en ze stimuleren op het juiste moment eigen verantwoordelijkheid te nemen. Tijdens de dagelijkse activiteiten leren we kinderen oog te hebben voor elkaar en dat zij zelf invloed hebben op situaties. Naast kennisoverdracht vinden we het ook belangrijk waarden als solidariteit, naastenliefde en respect over te brengen.

Visie

Wij richten de dag zo in dat er een rustig en ordelijk schoolklimaat ontstaat. Wij willen graag een open school zijn. Een goed contact met de kinderen is belangrijk, maar ook met u als ouders. Samen met ouders zijn we verantwoordelijk voor de opvoeding, de ontwikkeling en het leerproces van de kinderen.

  • Wij streven ernaar de talenten van kinderen maximaal te ontwikkelen.
  • Wij laten de kinderen kennismaken met verschillende religies en culturen.
  • Wij volgen de ontwikkeling van kinderen nauwgezet.
  • Wij spelen samen, werken samen, leren samen en vieren samen.
  • Wij gebruiken aantrekkelijk materiaal voor afwisselend en uitdagend onderwijs.
  • Wij stimuleren en sturen naar zelfstandig werken.
  • Wij sturen bewust en planmatig op sociaal-emotionele ontwikkeling.
  • Wij bieden in alle groepen Engels aan.

De Krugerstee

Potgieterstraat 20
8172 XC Vaassen

telefoon:
0578-572546

e-mail:
info@krugerstee.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep