Team

Het team van De Krugerstee bestaat uit een locatiedirecteur, leerkrachten, een intern begeleider (IB’er), een ICT-coördinator, een administratief medewerker en een conciërge.

  • Administratief medewerkster: Esther Robbertsen (aanwezig op dinsdag).
  • Intern begeleider: Ester Schrijver (maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag aanwezig voor IB-taken).
  • Locatiedirecteur: Marije Beekman (vast op maandag, dinsdag en donderdag. Woensdag en vrijdag afwisselend).

Algemeen

Beleid van onze school is maximaal twee leerkrachten per klas. Leerlingen en ouders hebben voornamelijk contact met hun juf of meester, die verzorgt de lessen en staat altijd klaar voor de kinderen en hun ouders. De intern begeleider bewaakt de zorgstructuur van de school en coacht de leerkrachten bij de speciale leerlingenzorg. Onze ICT-coördinator helpt ons bij te blijven in de snel groeiende mogelijkheden die ICT ons biedt.

Schoolleiding

De dagelijkse leiding ligt in handen van Marije Beekman (locatiedirecteur van De Krugerstee).

Stagiairs

Bij ons op school geven we studenten van de pabo de gelegenheid de praktische opdrachten van hun studie uit te voeren. Pabostudenten worden opgeleid tot leerkracht basisonderwijs. De student loopt hiervoor een bepaalde periode mee met een leerkracht. De groepsleerkracht is verantwoordelijk voor wat er in de klas gebeurt. Vierdejaars studenten kunnen bij ons op school een LIO-stage doen. Na een inwerkperiode zal de student zelfstandig voor de klas staan. De student zal hierbij gecoacht worden door een leerkracht.
Ook hebben we regelmatig stagiairs die een opleiding tot onderwijsassistent of klassenassistent doen.

Vervanging

Als een leerkracht door ziekte of verlof niet op school is, zorgt de schoolleiding voor vervanging. Mocht het niet lukken een vervanger te regelen, dan proberen we binnen het team een oplossing te vinden, bijvoorbeeld door leerlingen te verdelen over diverse klassen. In een uiterst geval kan het zijn dat we genoodzaakt zijn leerlingen vrij te geven. U krijgt daar dan altijd van tevoren bericht over.

 

Unit 1-2-3

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
Kerngroep A Kim Kim Elian Elian Elian
Kerngroep B

Linda/

Marlies

Linda/

Marlies

Linda/

Marlies

Linda Carin
Ondersteuning Patricia Patricia

 

Unit 4-5-6

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
Kerngroep 4-5 (18 lln) Amber Amber Amber Natascha Natascha
Kerngroep 5 (20 lln) Rikst Rikst Mireille / Titia Mireille /
Titia
Mireille
Kerngroep 6 (30 lln)

Serena*

Elize

Serena*

Elize

Serena*

Elize

Serena Serena
Ondersteuning Mireille P Patricia Mireille P Mireille P

 

Unit 7-8

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
Kerngroep 7 (19 lln) Judith Judith Judith Amber Amber
Kerngroep 8 (26 lln) Jelle Jelle Jelle Jelle Jelle
Ondersteuning Noa Noa Noa Noa Noa
Gespecialiseerd leerkracht Marjelle Marjelle Marjelle Marjelle

 

De Krugerstee

Potgieterstraat 20
8172 XC Vaassen

telefoon:
0578-572546

e-mail:
info@krugerstee.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep