MR

De medezeggenschapsraad van De Krugerstee (hierna: MR) behartigt de belangen van de kinderen, de ouders en het personeel.

MR.. wie, wat, waar en waarom

De MR van basisschool De Krugerstee bestaat momenteel uit de ouders  Roald Klomp (voorzitter), Patrick Strijker en Martin van den Berg vanuit de leerkrachten Linda Rodijk (secretaris) en  Ellen Scholten (GMR-lid vanuit de Krugerstee) een derde teamlid zal nog aansluiten.

Ongeveer 6 à 7 maal per jaar hebben wij als MR overleg met de directie van de school.

De MR is wat de naam zelf al zegt: een orgaan voor medezeggenschap, voor inspraak. De MR spreekt voor zowel ouders als personeel en neemt namens hen een standpunt in ten opzichte van datgene wat de directie doet met betrekking tot het beleid op school. De MR heeft daarbij een instemming-, advies- en/of initiatiefrecht.

Als MR willen wij u als ouder graag op een toegankelijke manier op de hoogte houden van de zaken die besproken worden tussen directie en MR en schrijven we na elke MR-vergadering een stukje namens de MR in de nieuwsbrief zodat iedereen op de hoogte is van de zaken die spelen.

Natuurlijk hopen wij als MR dat u ons ook weet te vinden als er zaken zijn die u graag zou willen bespreken. U kunt ons altijd mailen als er zaken zijn die u graag wilt bespreken of onder de aandacht wilt brengen.

De MR is er om mee te denken met de school maar daarbij de belangen van de ouders en personeel te vertegenwoordigen. Input van u als ouder is daarom ook heel belangrijk!

Mocht u als ouder ons willen contacteren kunt u ons bereiken via het email-adres mr@krugerstee.nl

 

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)

De MR van De Krugerstee is ook vertegenwoordigd in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van de Veluwse Onderwijsgroep.

Namens iedere school binnen de stichting kan een persoon deelnemen aan de vergaderingen van de GMR. Dat kan een ouder of een leerkracht zijn. Zo kan de MR zich op stichtingsniveau laten informeren over wat er speelt en wat daarvan betrekking heeft op onze school.

De Krugerstee

Potgieterstraat 20
8172 XC Vaassen

telefoon:
0578-572546

e-mail:
info@krugerstee.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep