Zo blijft u op de hoogte

Opvoeden gebeurt niet alleen thuis, maar ook op school waar uw kind een groot gedeelte van de dag doorbrengt. Daarom hechten wij veel waarde aan goed contact met de ouders van onze leerlingen; wij beschouwen u als een belangrijke samenwerkingspartner. U bent na schooltijd altijd welkom om te komen praten over uw kind. Als u wat langer wilt praten, maken we een afspraak.

Verder informeren wij u op de volgende manieren:

 • Jaarkalender
 • Koffie ochtenden
 • Klankbord gesprekken met ouders
 • Nieuwsbrieven
 • Ouderportaal van Parnassys
 • Parnassysmail
 • Parro app
 • Rapporten en Tienminutengesprekken
 • Ouderavonden
 • Social media, u kunt ons volgen op Twitter (@dekrugerstee) of op Facebook com/Krugerstee
 • Onze website: http://www.krugerstee.nl

De Krugerstee

Potgieterstraat 20
8172 XC Vaassen

telefoon:
0578-572546

e-mail:
info@krugerstee.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep