locatie weergave
schoolgids
onze resultaten

"De Krugerstee is fijn, je kunt hier jezelf zijn."

- Daan - groep 7

"De Krugerstee is leuk, grappig en leerzaam."

- Maud – groep 4

"Het allerleukste op school vind ik met mijn vriendjes spelen, schrijven en spelling."

- Aykan – groep 4

"De Krugerstee is er om te leren en vrienden te maken."

- Denya – groep 7

"De Krugerstee is een leerzame school en sportief. "

- Celeste - groep 4

"Deze school is leuk en onze juf leert ons heel veel!"

- Alysha – groep 5

"Mijn juf is aardig en ik mag mijn mening vertellen, daarom vind ik de Krugerstee ver boven de andere scholen uit hellen."

- Thomas – groep 7

"De Krugerstee is leuk, omdat er veel digitaal wordt gewerkt."

- Joppe – groep 8

"De Krugerstee heeft een plekje in mijn hart."

- Franscisca – groep 8

"De organisatie regelt altijd alles goed voor de school."

- Mark – groep 6

"Het allerleukste op school vind ik knutselen en buitenspelen."

- Eva – groep 6

"Iedereen op deze school maakt mij vrolijk."

- Gilano – groep 8
Ga naar de informatie pagina
of bel 0578-572546

Zo kan het zijn

Daan zwaait naar papa en mama. De eerste dag in groep 1-2. Daan heeft er zin in! De juf geeft Daan een handje. Daan mag in de kring naast Lynn gaan zitten. Lynn helpt Daan vandaag en wijst hem de weg. In de kring leest juf een verhaal voor. Daarna mogen alle kinderen een Engels liedje zingen: ‘the wheels on the bus go round and round…’. Dit liedje kent Daan al en hij zingt uit volle borst mee! Na het zingen mag Daan zelf kiezen waarmee hij gaat spelen. Hij kiest voor de bouwhoek en bouwt een hele hoge blokkentoren. Om twee uur komt mama Daan weer ophalen. Wat is de ochtend voorbij gevlogen!

Onderwijs op maat

Wij volgen de resultaten van onze leerlingen nauwgezet. Door gebruik te maken van observaties en een aantal toetsafnames per jaar, komt de ontwikkeling van onze leerlingen op verschillende terreinen in beeld. De leerkracht maakt een groepsoverzicht van alle leerlingen en hun resultaten en vertaalt dit naar een groepsplan. Regelmatig bespreken de leerkrachten de vorderingen van de leerlingen met onze intern begeleider. Op basis van deze besprekingen wordt besloten welke leerlingen op welke wijze extra hulp of een extra uitdaging nodig hebben. Ouders worden hier vanzelfsprekend altijd van op de hoogte gehouden.

Kanjertraining

Om goed te kunnen leren is een schoolomgeving nodig waarin kinderen zichzelf kunnen zijn. Al onze leerlingen krijgen daarom ‘Kanjertraining’. Het doel van deze training is dat ieder kind leert om positief over zichzelf en anderen te denken, zodat een veilige sfeer ontstaat waarin pesten zoveel mogelijk wordt voorkomen. De volgende vijf basisregels staan daarbij centraal: we vertrouwen elkaar, we helpen elkaar, we lachen elkaar niet uit, niemand speelt de baas en niemand is zielig. Al onze leerkrachten zijn gecertificeerd om de Kanjertraining te geven.

Engels

De Engelse taal is niet meer weg te denken uit onze huidige maatschappij. Het Engels komt steeds vaker voor in het dagelijks leven en wordt ook vaak als voertaal gebruikt in het bedrijfsleven en bij vervolgopleidingen. Om kinderen hier goed op voor te bereiden, krijgen ze bij ons op school Engelse les vanaf groep 1. Spelenderwijs maken de jongste kinderen kennis met de Engelse taal. Door op jonge leeftijd een tweede taal te leren, ontwikkelen kinderen hun taalgevoel beter. Dit komt met name het Nederlands ten goede en daarmee alle andere vakken.

Sport en bewegen

Wij willen leerlingen meegeven dat bewegen gezond en vooral ook erg leuk is! Ons bewegingsonderwijs bestaat uit lessen gymnastiek zowel binnen als buiten (bij mooi weer), maar ook uit bewegen op muziek, sportdagen, schoolzwemmen en meedoen aan buitenschoolse sportactiviteiten. Wij werken samen met cultuurplein Noord Veluwe, die verschillende leuke en betaalbare workshops aanbiedt bij ons op school. Ook werken wij samen met buurtsportcoaches! Het team van buurtsportcoaches verzorgt pauzeactiviteiten, kennismakingslessen en aanvullende sport- en gezondheidsactiviteiten in samenwerking met onze school.

ICT

De mogelijkheden van ICT in het onderwijs worden steeds groter en interessanter. Dat is de reden dat wij alle leerlingen vertrouwd maken met ICT. Dat begint al bij de allerjongste leerlingen. In de onderbouw werken de kinderen met Beebots. Dit zijn kleine robotjes in de vorm van een bij. Een Beebot legt de route af die de kinderen programmeren om bij een goed antwoord te komen. De kinderen maken op deze manier kennis met het programmeren. In de bovenbouwgroepen gaan de kinderen hiermee verder door te werken met diverse programmeerprogramma's. Ook leren kinderen informatie op te zoeken op internet en maken zij presentaties in PowerPoint en Prezi.

Even voorstellen…

"Je kunt een kind vandaag iets leren, maar als je zijn nieuwsgierigheid kunt prikkelen, zal hij zijn hele leven blijven leren! Marije Beekman, locatiedirecteur
"Ieder kind is uniek, daarom verzorgen wij onderwijs op maat. Kinderen die meer uitdaging of ondersteuning nodig hebben, krijgen die zoveel mogelijk in de eigen groep, maar ook daarbuiten. Natalie Liebrechts, IB'er
"Samen met de leerkracht vorm je een krachtig team om je kind! Erwin van den Braak, ouder
"De kinderen, daar doen wij het voor! Edwin Bos, groepsleerkracht

Dit vinden wij belangrijk

We vinden het belangrijk dat uw kind met plezier naar school gaat. Daarom is ons onderwijs zo ingericht dat:

 • de nieuwsgierigheid van kinderen geprikkeld wordt;
 • leerlingen die dat nodig hebben extra ondersteuning of uitdaging krijgen;
 • werkvormen van coöperatief leren een vast patroon zijn in elke groep;
 • alle leerlingen Engelse les krijgen, van groep 1 tot en met groep 8;
 • er leuke activiteiten worden georganiseerd, zoals excursies, sporttoernooien en goede doelen acties;
 • ieder kind bij ons kanjertraining krijgt en gezien wordt;
 • er een dynamisch, enthousiast en zich voortdurend ontwikkelend team werkt.
Ik heb nog een vraag.
Hoe zit het met
vraag

Wij werken samen met KOM kinderopvang en kinderopvang Koppel. De peuters van de kinderopvang komen wekelijks op dinsdag en donderdag twee uur meedraaien in onze kleutergroep. De peuters en kleuters spelen samen, eten en drinken samen en doen een werkje. Zo leren de peuters onze school en onze leerkrachten alvast kennen. Toch is de eerste schooldag voor ieder kind spannend. We besteden veel aandacht aan het creëren van een veilige sfeer. Pas als kinderen zich op hun gemak voelen, staan zij open voor alle indrukken die ze tijdens een schooldag opdoen. Samen met u overleggen we wat uw kind nodig heeft. We nemen uw kind bij de hand en ontdekken samen onze school; waar hangen de jassen? Hoe begint een schooldag? Oudere kleuters helpen daarbij.

Alle kinderen hebben een eigen plekje in de klas. In groep 1-2 begint de schooldag meestal met een spel-inloop. Op het planbord kiest uw kind zelf of het een werkje gaat maken of gaat spelen in een van onze speelhoeken. Zo kan het kiezen voor bijvoorbeeld de bouwhoek, de poppenhoek, schilderen, puzzelen of het digibord. Ook zitten we regelmatig in een kring, waar we aan de hand van thema’s een liedje zingen, naar een verhaal luisteren, dansen of reken- of taalactiviteiten doen.

doorvragen per mail

Dit zijn onze lestijden:

Groep 1 t/m 8

Dag
Maandag 8.30-14.00 uur
Dinsdag 8.30-14.00 uur
Woensdag 8.30-14.00 uur
Donderdag 8.30-14.00 uur
Vrijdag 8.30-14.00 uur

Alle kinderen mogen vanaf dit schooljaar om 8.20 uur naar binnen. In iedere groep is er een inloop, zodat de leerlingen een rustige overgang hebben en de leerkracht 8.30 uur kan starten met de les. Er is voor schooltijd dus geen pleinwacht meer op het schoolplein, alle leerkrachten zijn vanaf 8.20 uur in de klas.

De kleuters mogen vanaf 8.20 uur door de ouders of verzorgers naar de kleutergroep worden gebracht. Tot 8.30 uur mogen de ouders samen met hun kind in de klas de opdracht doen die klaarligt. Wanneer om 8.30 uur de bel gaat, worden de ouders verzocht het lokaal te verlaten, zodat de leerkracht met de les kan beginnen.

De Krugerstee werkt met een vijf-gelijke-dagen model. De kinderen gaan iedere dag van 8:30 - 14:00 uur naar school. Ze eten op school een boterham onder toezicht van een leerkracht.

doorvragen per mail

De vakanties kunt u vinden in onze jaarkalender maar om het u gemakkelijk te maken staan ze hier nog even op een rijtje:

start schooljaar 2 september 2019
herfstvakantie 21 oktober 2019 – 26 oktober 2019
Kerstvakantie; 20 dec alle leerlingen 12.00 uur vrij 23 december 2019 – 3 januari 2020
voorjaarsvakantie 24 februari 2020 – 28 februari 2020
goede vrijdag en 2e Paasdag 10 april 2020 – 13 april 2020
meivakantie 27 april 2020 – 8 mei 2020
hemelvaart 21 en 22 mei 2020
2e Pinksterdag 1  juni 2020
Laatste dag van het schooljaar; alle leerlingen 12.00 uur vrij 17 juli 2020

Studiedagen team

Tijdens studiedagen is uw ook kind ook vrij. De data van de studiedagen zijn:

 • 13 november 2019
 • 13 februari 2020
 • 14 april 2020

Extra vrije dag voor de kleutergroep

De kinderen in groep 1 en 2 hebben nog 2 dagen extra vrij:

 • 28 oktober 2019
 • 6 december 2019

Overig

 • 21 februari 2020 carnaval, alle leerlingen 12.00 uur vrij

Deze data vindt u ook terug op onze jaarkalender 2019-2020.

Verlof

Wilt u buiten de vakanties verlof aanvragen voor uw kind, dan gelden er bijzondere regels. U leest er hier meer over.

doorvragen per mail

Opvoeden gebeurt thuis, en ook op school waar uw kind een groot gedeelte van de dag doorbrengt. Daarom hechten wij veel waarde aan goed contact met de ouders van onze leerlingen; wij beschouwen u als een belangrijke samenwerkingspartner. U bent na schooltijd altijd welkom om te komen praten over uw kind. Als u wat langer wilt praten, maken we een afspraak.

Verder informeren wij u op de volgende manieren:

 • Jaarkalender
 • Nieuwsbrief
 • Ouderavonden
 • Rapporten
 • Tienminutengesprekken
 • Social media, u kunt ons volgen op Twitter (@dekrugerstee) of op Facebook: facebook.com/Krugerstee
 • Onze website: www.krugerstee.nl

doorvragen per mail

Ouders die overwegen om hun kind(eren) te plaatsen op onze school kunnen informatie ontvangen en wij nodigen hen graag uit voor een gesprek op school. Daarin krijgt u als ouder uitleg over onze school en zullen wij al uw vragen beantwoorden. Ook krijgt u van ons een rondleiding door de school. Loop gerust bij ons binnen of bel voor een afspraak: (0578) 57 25 46 en vraag naar Marije Beekman. U kunt ook onderaan deze pagina uw vraag stellen, dan nemen wij contact met u op.

doorvragen per mail
agenda

Er zijn op dit moment geen aankomende agendapunten

twitter

Groep 3 t/m 7 geniet van de musical van groep 8 in de Rank! 🎬 https://t.co/RqUCppUV5J

Twitter mee!

De Krugerstee krijgt nieuwbouw.

Nieuwbouw

Heeft u nog vragen?

We hopen dat u een goede indruk heeft gekregen van onze school. Wilt u meer weten of heeft u nog vragen? Laat uw gegevens hier achter en we nemen contact met u op.


De Krugerstee

Westerenkweg 23
8172 VT Vaassen

telefoon:
0578-572546

e-mail:
info@krugerstee.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep