Nieuwbouw De Krugerstee

De Krugerstee opent begin 2022 de deuren op een nieuwe locatie aan de Potgieterstraat, als de bouw volgens planning verloopt. Het nieuwe schoolgebouw staat helemaal in het teken van toekomstbestendig onderwijs. Kinderen krijgen letterlijk en figuurlijk alle ruimte om zich optimaal te ontwikkelen. De nieuwe huisvesting zal rust en veiligheid uitstralen, ruimte bieden én 225 kinderen tussen de 4 en 13 jaar nieuwsgierig maken. De kinderopvang waarmee wordt samengewerkt, wordt elders in het gebied gehuisvest, dichtbij de school. 

Nieuw gebouw 

Zowel onder-, midden- als bovenbouw krijgt een eigen unit in het vernieuwde schoolgebouw. Elke unit bestaat uit een grote unitruimte, diverse kerngroepruimtes en een werkruimte. In deze ruimtes kunnen kinderen veel meer uitwaaieren, zelfstandig of juist samenwerken, een opdracht uitwerken of in alle rust een instructie van de leerkracht krijgen of een boek lezen. De groepsruimte is dus niet meer ‘leading’ en wordt daarom kleiner dan de andere ruimtes in de unit. Tussen de drie units zal de doorgaande lijn van spelend leren naar onderzoekend leren zichtbaar worden.

Het schoolgebouw zal als het ware een kijkdoos worden: je wil van buitenaf naar binnen kijken. De centrale ontmoetingsruimte, inclusief theater, tribunetrap en werkunit, wordt ingericht als glazen kas. Hierdoor krijgt het gebouw een transparante en uitnodigende uitstraling. In plaats van een schoolgebouw met gangen en lokalen aan weerszijden, krijgt De Krugerstee een pand waarin kinderen bijna automatisch gaan spelen, onderzoeken en ontmoeten.

Aan kinderen wordt meegegeven dat bewegen gezond en leuk is. Het bewegingsonderwijs bestaat uit lessen gymnastiek zowel binnen als buiten, maar ook uit bewegen op muziek, sportdagen, schoolzwemmen en meedoen aan buitenschoolse sportactiviteiten. De huisvesting faciliteert sport, bewegen en oog voor natuur. Daarnaast is duurzaamheid een belangrijk thema als gezonde school. Het gebouw wordt duurzaam en energiearm gebouwd en er wordt duurzaam gewerkt (bijvoorbeeld: afval scheiden, rookvrije school). De wens is om vanuit iedere groepsruimte naar buiten te kunnen.

Visie van De Krugerstee 

De Krugerstee richt de dag zo in dat er een rustig en ordelijk schoolklimaat ontstaat. Wij willen graag een open school zijn. Goed contact met de kinderen is belangrijk, maar ook met u als ouders. Samen met ouders zijn we verantwoordelijk voor de opvoeding, de ontwikkeling en het leerproces van de kinderen.

  • Wij streven ernaar de talenten van kinderen maximaal te ontwikkelen.
  • Wij laten de kinderen kennismaken met verschillende religies en culturen.
  • Wij volgen de ontwikkeling van kinderen nauwgezet.
  • Wij spelen samen, werken samen, leren samen en vieren samen.
  • Wij gebruiken aantrekkelijk materiaal voor afwisselend en uitdagend onderwijs.
  • Wij stimuleren en sturen naar zelfstandig werken.
  • Wij sturen bewust en planmatig op sociaal-emotionele ontwikkeling.
  • Wij bieden in alle groepen Engels aan.

Van visie naar ontwerp 

De jeugd van tegenwoordig is veel dynamischer en heeft meer bewegingsruimte nodig. Ook is het achterhaald dat leerlingen de hele schooldag in hetzelfde klaslokaal zitten. Kinderen zijn van nature nieuwsgierig en die eigenschap zet hen aan tot leren. De Krugerstee biedt hen van jongs af aan een veilige plek waar ze de ruimte krijgen om te spelen, te ontdekken en te onderzoeken. In hun eentje, maar ook met andere kinderen. Zo ontstond de ambitie om het klassikale onderwijs los te laten, en onderwijs in units te gaan geven.

Impressie

 

Huisvesting

De leerlingen van De Krugerstee blijven in hun huidige schoolgebouw naar school gaan totdat de nieuwe locatie klaar is.

Planning*

  • Start bouw medio maart 2021

Laatste nieuws

22 januari 2021      Toekomstbestendig onderwijs in een duurzaam gebouw

Vragen

In de voorbereiding van de nieuwbouw word je als buurtbewoner, ouder of andere betrokkene geïnformeerd vanuit De Krugerstee over de ontwikkelingen die voor jou van belang zijn.

Stel je vragen aan Marije Beekman, locatiedirecteur van De Krugerstee: m.beekman1@veluwseonderwijsgroep.nl of 0578 57 25 46.

 

* Dit is een voorlopige planning en is onder voorbehoud.

 

agenda

Er zijn op dit moment geen aankomende agendapunten

twitter

Groep 3 t/m 7 geniet van de musical van groep 8 in de Rank! 🎬 https://t.co/RqUCppUV5J

Twitter mee!
agenda

Er zijn op dit moment geen aankomende agendapunten

twitter

Groep 3 t/m 7 geniet van de musical van groep 8 in de Rank! 🎬 https://t.co/RqUCppUV5J

Twitter mee!

De Krugerstee

Potgieterstraat 20
8172 XC Vaassen

telefoon:
0578-572546

e-mail:
info@krugerstee.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep